Klienci indywidualni - Kancelaria radcy prawnego Agnieszka Lenarczyk

Przejdź do treści

Menu główne:


W zakresie usług na rzecz osób fizycznych znajduje się doradztwo i obsługa prawna, a także zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach osobistych i majątkowych.

Kancelaria świadczy usługi w następujących obszarach:
 - prawa cywilnego – sprawy spadkowe, zachowek, własność, prawo lokalowe, zasiedzenie, uwłaszczenie, sprawy o zapłatę, odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne oraz inne, umowy, egzekucja i inne,

 - prawa rodzinnego i opiekuńczego – rozwód, separacja, podział majątku, rozdzielność majątkowa, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, kontakty z dzieckiem, alimenty i inne,

 - prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – odwołania do sądu, odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy, mobbing, odprawa pieniężna, ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie, odwołanie od decyzji organu rentowego (ZUS, KRUS), emerytura górnicza i inne,

 - prawa administracyjnego i podatkowego – warunki zabudowy, naruszenie stosunków wodnych, świadczenia z pomocy społecznej, odwołania od decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, odwołania od decyzji organu podatkowego, wnioski o wydanie interpretacji podatkowej, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego i inne,

 - prawa karnego – zastępstwo procesowe pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego. 


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego